24-06-2017 - Lượt xem:1027 Dấu Hiệu Vàng Da Là Bệnh Gì

Đa phần  vàng da không phải là bệnh trừ trường hợp vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh, thì các thể vàng da đều là dấu hiệu sớm... Xem thêm

hình ảnh bác sĩ chuyên gan