08-07-2017 - Lượt xem:5217 Total Anti Hbc Dương Tính Là Gì

Xét nghiệm Viêm Gan B gồm nhiều loại xét nghiệm khác nhau. Một số bệnh nhân khi xét nghiệm Viêm Gan B thường thắc mắc khi thấy... Xem thêm

hình ảnh bác sĩ chuyên gan