12-05-2017 - Lượt xem:886 Khi Nào Cần Xét Nghiệm HBV-DNA

HBV –DNA là xét nghiệm định lượng  và định tính virus trong cơ thể , và theo dõi tình trang sao chép của virus, tính truyền nhiễm... Xem thêm